Solrutten - Aurinkoreitti

Rovögerns fiskehamn

Hamnen berikas av en trevlig restaurang: Kvarkenfisk 

Inseglingsbeskrivning hittas via Umeå Motorbåtssällskaps websida, kartor och båtleder, Båtsportguide Umeå 2017: http://www.umeams.se/sv/kartor--batleder.htm

Observera att avvikande från beskrivningen UMS gjort i och med att hamnen färdigställts senare än 2017: Gästbryggan för djupare båtar, ca tre platser, ligger genast innanför yttersta piren och där är det 2,3 - 2,5 m djupt enligt uppgift. Inåt viken grundar det enligt uppgift snabbt upp till ca 1,7 m fram till restaurangens brygga det finns några bojar att förtöja vid. Bränsledepåns brygga är ca 1,6 m djup på kortsidan och ca 2,2 - 2,3 m djup om man går med stäven söderifrån upp mot den södra långsidans yttre avsnitt. Norra långsidan är förmodligen grundast.

 
Vi har inte utverkat Svenska Sjöfartsverkets tillstånd att lägga upp kartor, farleds- och hamnbeskrivningar.
 
En god hamnbeskrivning hittas däremot i den hamnbok vi medverkat till, utgiven av sjöscoutkåren i Åbo.
Av säkerhetsskäl är ca 20 cm avdraget djupen (MW2014) i den boken.
Även Svenska Kryssarklubben har medverkat till boken.
Boken "Stora Hamnboken V" omfattar ca 200 besöksplatser från Öregrund till Haparanda och kan beställas via webshop: www.satamakirja.fi.
Boken gavs ut till sommaren 2023.

I februari 2024 har den finska sidans utgåva publicerats med ca 200 besöksplatser från Nystad till Torneå. 114 st av dessa ligger i svenska och tvåspråkiga Österbottens och Mellersta Österbottens landskap, vilka är Solruttens verksamhetsområden.

Uppdaterad 2024 04 21