Solrutten - Aurinkoreitti

Norrbyskärs besöksbryggor

Norrbyskär utgör en av Bottniska vikens största pärlor och är en intressant och tankeväckande besöksplats av omfattande företagshistoriskt och kulturhistoriskt värde. Platsen utgör en av Bottniska Vikens finaste pärlor kulturhistoriskt sett och är definitvt värt ett besök. Järnäsklubb och och Norrbyskär ligger nära till Finland och är populära som första besöksplats efter en överfart eller vice versa. På skäret finns tre-fyra st besöksbryggor av varierande kvalitet, samtliga utsatta för vindar på ett eller annat sätt. Besöksplatsen kronas av det välutveklade musét och dess område. Seglar man runt Bottniska viken är platsen utan vidare ett måste!

Kalmarn har fått en tung pontonbrygga 2021

Vid öns nordliga västra sida, på udden som kallas Kalmarn, finns en tyngre pontonbrygga med bommar installerad 2021. Bryggan har på ett betydande sätt förbättrat tillgängligheten. Djupet längs bryggan är till yttre delen gott och väl över tre meter. Enligt uppgift är pontonbryggan kommunens och den förvaltas av Umeå Motorbåtssällskap:
Uppdaterad 2021:

 

Truthällans djupa brygga

På Tannskär har kommunen en gästbrygga som förvaltas av Hörnefors båtklubb. Klubben kallar platsen för Truthällan. Flytgbryggan var ny vid besöket vi gjorde 2014 och platsen ypperlig för båtfolk. Litet vindutsatt för nordan i och för sig. Under 1900-talets första hälft utgjorde den här sidan av Tannskäret lastningsplats för dom största segelfartygen i och med att sågområdets stora hyvleri låg här, av vilket det knappt finns ett spår kvar av. Det är djupt vid bryggan. Att den är försedd med bojar är ett stort plus.  Det är visserligen en bit att gå från Tannskäret, men där finns vandringsled så det utgör inte någon större utmaning. Det torde vara djupt vid Truthällans pontonbrygga.  

Kolkajen på västra sidan Tannskäret har åtminstone tidigare utgjort också ett alternativ.

Truthällans djupa brygga ligger precis där det stora segelfartyget och ångfartyget ligger för ankar i bild. Hyvleriets fraktsortering låg på den platsen och därifrån gick exporten ut.

Bilden är från någon publikation om Norrbyskärs såghistoria och som finns återgiven som tavla i Norrbyskärs fina museums galleri och restaurang. Museet ligger i "klockan ett" på bilden där sågverkets skorsten tonar fram i slutet av raden av vita hus. Samtliga dessa vita hus finns allt fortfarande.

 

Bild lånad från föreningens galleri över Truthällans bryggponton och vi hoppas på förlåtelse för detta, men ingen av oss kände till den här fenomenala platsen sommaren 2014 så det blev ingen egen bild. Enligt de uppgifter vi har 2021 finns inte bryggans bojar kvar: