Solrutten - Aurinkoreitti

Järnäsklubbs besöksbrygga

Vi väljer att nämna Järnäsklubb av den orsaken att hamnen har en avgörande betydelse för överfartstrafiken över Kvarken. Besökshamen ligger långt ute i kustbandet och härifrån är överfarten till Norrskärs skyddshamn på finska sidan Kvarken nära. Rutten är populär bland båtfarare i mindre båtar och i synnerhet bland motorbåtsfolk och båtfarare som har för avsikt att ta sig över Kvarkens öppna hav första gången i sitt liv som skeppare. Det är nära till Norrksär och fyrar finns hela tiden i sikte, så länge vädret är gott. Det kan under högsäsongen vara trångt i Järnäs, men den goda svenska gästfriheten brukar nog resultera i en förtöjningsmöjlighet i en eller annan form. 

Avståndet till hamnen i Norrskär utgör fågelvägen 28 sjömil (52 km) och då hamnen ligger i lä på östra sidan tillkommer ett par sjömil.

Hamnvärd enligt uppgift (2014):

Järnäs Bygdegårdsförening, 0930-451 20 
Hamnavgift: 
50 kr/dygn.

 

Länk till information om Järnäsklubbs besöksbrygga: http://www.nordmaling.se/?id=9866

Se även Gasthamnsguiden.se, Marinas.com, Hamnen.se, Batsidan.com, Maringuiden.se och eventuella övriga svenska och andra båthamnsportaler.