Solrutten - Aurinkoreitti

Klintviken naturhamn på östra sidan av Ängesön

Linjen in uppges ha ett djup på minst 2,5 meter, men vi har inte fått detta verifierat.

Sidan påbörjad