Solrutten - Aurinkoreitti

I Sverige finns fler besökshamnportaler av varierande kvalitet att tillgå

Finska besökshamnboken gör reklam för följande websida: http://www.svenskagasthamnar.se/se/sok-via-karta/

Besökshamnar i Västernorrland och Västerbotten

Vi har tillsvidare valt att i vidstående sidor beskriva endast de besökshamnar som vanligen fungerar som tillfartshamnar eller utgångshamnar för överfarterna över Kvarken.

De flesta sidor är tillsvidare endast påbörjade ! Vi har ända valt att sätta ut namnen och positionerna som vägledning tillsvidare.