Solrutten - Aurinkoreitti

Om Österbotten   

Solrutten går genom ett kustland som omfattar 13 st. tvåspråkiga kommuners kust och skärgårdsområden i det så kallade svenska och tvåspråkiga Österbotten. Karleby hör förvaltningsmässigt till landskapet Mellersta Österbotten och de övriga kommunerna till landskapet Österbotten. Larsmo, Korsnäs och Närpes utgör enspråkigt svenska kommuner. De övriga utgör tvåspråkiga kommuner med majoritetsspråket svenska i samtliga förutom Karleby, Vasa och Kaskö där en majoritet talar finska. Kustösterbottens kommuner gränsar i norr till enspråkigt finskspråkiga kommunerna Kalajoki och i söder till Merikarvia (på svenska Sastmola).

Då kommunerna och landskapen förmedlar en hel del information, lika på svenska och finska då det rör sig om tvåspråkiga kommuner och städer, och upprätthåller länkar till information riktade till besökare har vi därför också valt att gruppera våra egna websidor så att de motsvarar kommunstrukturen. Det här är eventuellt inte helt relevant för en besökare, som mer är på jakt efter givande platser, men för det här kustlandskapets del är det i någon mån mer logiskt att bygga informationen enligt det här konceptet.

Nedan länkar till respektive kommuners hemsidor och till respektive landskaps hemsidor, under vilka det finns mycket besökarinformation att hämta:

Karleby stad: (www.karleby.fi), Larsmo kommun: (http://www.larsmo.fi/), Kronoby kommun:(www.kronoby.fi), Pedersöre kommun: (https://www.pedersore.fi/), Jakobstad: (www.jakobstad.fi), Nykarleby stad: (www.nykarleby.fi), Vörå kommun: (http://www.vora.fi), Korsholms kommun: (www.korsholm.fi), Vasa stad: (www.vasa.fi), Malax kommun: (www.malax.fi), Korsnäs kommun: (www.korsnas.fi), Närpes stad: (www.narpes.fi), Kaskö stad:(www.kasko.fi), Kristinestad: (www.kristinestad.fi).
 
Landskapet Österbotten: (www.obotnia.fi), Landskapet Mellersta Österbotten, dit tvåspråkiga Karleby hör, har websidor finns endast på finska: Länk

Områdets kommunindelning: