Solrutten - Aurinkoreitti

    Bildarkiv Stubben

    Stubbens "kvalitativa" bryggor år 2013 (Fotograf: Johan Ångerman). Sedan bilden togs har Forststyrelsen avlägsnat flytbryggan och endast den fasta bryggan i bilden återstår: Forststyrelsen har meddelat att man inte avser ersätta eller åtgärda bryggor.