Solrutten - Aurinkoreitti

 Stubbens utfärdshamn och fyrplats (1670) , 2,4 m djup

 
2022 har prioriterats att lägga en 25 m lång pontonbrygga längs pirens insida.
Djupet fram till bryggan är 2,45 meter nu då gamla bryggvikter avlägsnats ur basängen.
 

Andelslaget Solrutten har 1.7.2022 avtalat med Forststyrelsen om nyttjanderätt till området och Solrutten hyr kaffestugan vid hamnen i syfte att utveckla platsen till naturstation. Solrutten har avtalat om rätt att hålla en bryggponton på  insidan av vågbrytaren tillgänglig för gästande fritidsbåtar. Stubbens Intresseförening företräder Solrutten på plats.

Till bryggan 2,45 m            
 2 P  ledgångsdjup 1,8 och 2,4 m, 
 Bli medlem i HSR!  Håll Skärgården Ren upprätthåller hamnens service
Inseglingsremning 2023 (linjetavlorna för stora linjen in och upp till bryggan placeras ut först då fågelsyddstiden utgått. Mellanlinjen, som även tjänar en grundare båtrutt finns på plats sedan åratal):
Bryggan färdig 20e juli 2022 (c) Panu Kuoppla:
 
(c) Göran Sjöblom: 
 
 
Det är inte tillåtet att röra sig bland fågelbestånden på ön varför rörelse bör avgränsa sig till området i bild:
Historisk teckning över Stubben. Teckningen är tagen ur Solruttens handbok år 1994.
Av den gamla bryggkistan återstår endast en del stenmaterial, av vilket en del dragits ut i bassängen av is. Då bryggkistans sockvirke avlägsnades ersattes bryggan med en flytbrygga, som nyligen avlägsnats men och några vikter ligger fortfarande inne i hamnbassängen.
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf. Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.