Solrutten - Aurinkoreitti

 Stubbens utfärdshamn och fyrplats (1670) , 2,4 m djup

Observera att inga remmare är på plats år 2022 pga den svåra isen tagit samtliga.
2022 har prioriterats att lägga en 25 m lång pontonbrygga längs pirens insida.
Djupet fram till bryggan är 2,45 meter nu då gamla bryggvikter avlägsnats ur basängen.
Se upp för de bryggvikter som förankrar pontonen för tillfället.

Utskärsbojen är på plats.

Andelslaget Solrutten har 1.7.2022 avtalat med Forststyrelsen om nyttjanderätt till området och Solrutten hyr kaffestugan vid hamnen i syfte att utveckla platsen till naturstation. Solrutten har avtalat om rätt att hålla en bryggponton på  insidan av vågbrytaren tillgänglig för gästande fritidsbåtar. Stubbens Intresseförening företräder Solrutten på plats.

Till bryggan 2,45 m             
   Utskärsboj        1 P              2 P  ledgångsdjup 1,8 och 2,4 m,   och  
 Bli medlem i HSR!  Håll Skärgården Ren upprätthåller hamnens service
Inseglingslinjer 20 07 2022
 
 
Bryggan färdig 20e juli 2022
 
 Utremningsplan 2023:
 
Det kan vara litet variation på remmaruppsättningen beroende på att isen tar en del, och lagret där ute är begränsat. Utskärsbojen är placerad vid bojsymbolen.
Utskärsbojen är levererad av Petor, svart,  och 20 cm i diameter, 2,5 meter lång för att inte gå i propellrar och fastna och flyttas med vårisen.
Historisk teckning över Stubben. Teckningen är tagen ur Solruttens handbok år 1994.
Av den gamla bryggkistan återstår endast en del stenmaterial, av vilket en del dragits ut i bassängen av is. Då bryggkistans sockvirke avlägsnades ersattes bryggan med en flytbrygga, som nyligen avlägsnats men vars vikter fortfarande ligger i hamnbassängen. Det finns således diverse att se upp med.
Bild (Johan Ångerman) på flytbryggan som avägsnats. De rätt stora bryggvikterna ligger utströdda runt den platsen. Den tidigare bryggkistans fundament kans ses framför flytbryggan och stenar skjuter ut i hamnbassängen i dess bryggvinkel in under flytbryggans läge och utåt i flytbryggans riktning. Den fasta bryggan till vänster i bild kan angöras försiktigtvis. Bryggdjup ca 100 cm. Köldjup ca 130 cm vid förtöjning mot bryggspetsen. Nytt bryggdäck är på gång:
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf. Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.