Solrutten - Aurinkoreitti

 Stubbens utfärdshamn och fyrplats (1670) , 2,4 m djup

2022 har prioriterats att lägga en 25 m lång pontonbrygga längs pirens insida.
Djupet fram till bryggan är 2,45 meter nu då gamla bryggvikter avlägsnats ur basängen.
 

Andelslaget Solrutten har 1.7.2022 avtalat med Forststyrelsen om nyttjanderätt till området och Solrutten hyr en hoppeligen blivande kaffestuga vid hamnen i syfte att utveckla platsen till naturstation. Solrutten har avtalat om rätt att hålla en bryggponton på  insidan av vågbrytaren tillgänglig för gästande fritidsbåtar. Det går att ta in snurrebåtar på insidan flytbryggan men man bör vara ovservant på bryggans ankringskedjor och ankringsvikter. Stubbens Intresseförening företräder Solrutten på plats.

Till bryggan 2,45 m            
 2 P  ledgångsdjup 1,8 och 2,4 m, 
 Bli medlem i HSR!  Håll Skärgården Ren upprätthåller hamnens service
Nedan presenteras först en översikt och där under en mer noggran för insegling från norr och en tredje som beskirver insegling från syd.
Inseglingsremning 2023 (linjetavlorna för den norra farledslinjen in är planerade. Mellanlinjen, som även tjänar en grundare 1,0 m båtrutt finns på plats sedan åratal:
 
Det finns inget grund under krysspricken. Den markerar endast det djupare alternativet:
 
Insegling från syd är utmanande då märkning tillsvidare saknas:
 
 
Bryggan färdig 20e juli 2022 (c) Panu Kuoppla:
 
(c) Göran Sjöblom: 
 
 
Det är inte tillåtet att röra sig bland fågelbestånden på ön varför rörelse bör avgränsa sig till området i bild:
Historisk teckning över Stubben. Teckningen är tagen ur Solruttens handbok år 1994.
Av den gamla bryggkistan återstår endast en del stenmaterial. Då bryggkistans sockvirke avlägsnades ersattes bryggan med en flytbrygga, som senare avlägsnats och 2022 ersatts med en annan flytbrygga som lagts intill piren.
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf. Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.