Solrutten - Aurinkoreitti

Hällgrund eller Socklothällan

Sidan påbörjad !

Observera att det är grunt i den lilla hamnviken, men i synnerligen vackert och pålitligt väder kan man försöka ankra utanför.

 

Hällgrund på facebook:

>>  https://sv-se.facebook.com/Hallgrund

Museiverket om Socklothällan:

>>  http://www.kulturmiljo.fi/

Länk till historik:

>>  Nykarlebyvyer.nu