Solrutten - Aurinkoreitti

  Kantlax gästbrygga

  05 06 2023 Gästbryggan ny och uppdatering väntande.
  Simstrandsfaciliteter finns.
  Djupet till bryggans yttre bojplatser enligt uppgift minst två meter från oljehamnsfarleden rakt in till bryggan.
  23 05 2023 (c) Panu Kuoppala
   

  Sidan uppdaterad 5 6 2023

  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.