Solrutten - Aurinkoreitti

 Märigrund

 
Vid Märigrund finns ett litet genuint fiskerimuseum och en genuin fiskefyr. Museet är ibland öppet för allmänheten och det förvaltas av aktivister i Norrnäs by. Det finns en brygga vid museet som grundare båtar kan gå till och vid den finns någon lateralremmare. Observera att de övriga stugorna på ön är privata och att privatliv inte får störas enligt finländsk lag om allemansrätt. Det finns ingen information för tillfället om fiskerimuseet på Märigrund och om angöringsbryggan. Information om evenemang kan ibland hittas på Norrnäs bys websidor. Norrnas.fi 

Märigrunds brygga sommaren 2014

Djupet har inte fastställts. Knappast mer än omkring 1,0 -1,5 m  köldjup vid ankring med stäven mot bryggspetsen, men man kan ju alltd försöka om man har okänslig köl:) . Foto; Solrutten.