Solrutten - Aurinkoreitti

 Märigrund

 
Vid Märigrund finns ett litet genuint fiskerimuseum och en genuin fiskefyr. Museet är ibland öppet för allmänheten och det förvaltas av aktivister i Norrnäs by. Det finns en brygga vid museet som grundare båtar kan gå till och vid den finns någon lateralremmare. Observera att de övriga stugorna på ön är privata och att privatliv inte får störas enligt finländsk lag om allemansrätt. Det finns ingen information för tillfället om fiskerimuseet på Märigrund och om angöringsbryggan. Information om evenemang kan ibland hittas på Norrnäs bys websidor. Norrnas.fi 

 

Märigrunds brygga sommaren 2014

OBS: Den brygga där roddbåten ligger! Övriga bryggor är privata.
Djupet vid snurrebåtsbryggan har inte fastställts. Knappast mer än omkring 1,0 m. Ankring med stäven mot bryggspetsen ger eventuellt litet mer vatten, men man kan ju alltd försöka om man har okänslig köl:) . Foto; Solrutten.
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.