Solrutten - Aurinkoreitti

Grytskäret

Inne i viken finns två svajbojar och vid det 2,8 meter djupa (men låga) klippsprånget finns förtöjningsögglor. Mindre båtar kan angöra vid den skyddade klippan intill.

Se upp för vraket i viken! Det gör landstigning omöjligt intill vraket.
Grytskärshamnen utgör en tidigare skyddshamn och virkesförtöjningsplats. Farledens ströks från sjökorten på 80-talet.
 
Grytskäret är till en del Norrnäs bys samfälliga områden. (www.norrnas.fi)
En igenvuxen 2,5 km vandringsled finns via en jungfrudans fram till vindskyddet på Trutören.
Det är ordentligt blött mellan det lilla landstigningsskäret och själva Grytskäret.
Området utgör naturskyddsområde.
Sidan uppdaterad 2024 02 14
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.