Solrutten - Aurinkoreitti

Grytskäret

Grytskäret är till en del Norrnäs bys samfälliga områden och aktuell information kan eventuellt hittas via byns websidor: www.norrnäs.fi.
Enligt uppgift finns här en 2,5 km lång vandringsled med ett vindskydd byggt.

Området utgör naturskyddsområde. På en del av området råder landstigningsförbud fram till slutet av Juli.

 
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.