Solrutten - Aurinkoreitti

 Gåshällans Naturstation, Långbådan (1451)

Bryggavgift 10 € per natt (frivillig) i syfte att täcka våra kostnader för boijar och brygga
Andelslaget Solrutten arrenderar området av Forststyrelsen. Operatör på plats är Föreningen Naturstation Gåshällan. Den nya bryggan som färdigställdes hösten 2019 blev rätt dyr och därför införs en frivillig bryggavgift sommaren 2020, men tidigare var ju också platsen så gott som oåtkomlig. Solrutten tackar på förhand. Tack även till Närpes stad och till Sparbanksstiftelsen i Närpes som båda starkt bidrog till att bryggan och därmed till att tillgängligheten kunde förverkligas.

   3,1 m vid bryggspetsen, berg som sluttar brant till 4 m.

Boijar 4 st + 1 för mindre båtar. 2 av boijarna är höga svarta försträckta sk. isboijar avsedda för 10 - 20 tons båtar. Dessas vikter är 1200 kg.
Bryggan är byggd för att stå emot ispress och stormar och den är av den orsaken konstruerad på ett sätt som gör att vi rekommenderas att man inte ligger långsides, vilket i allmänhet också utgör gott sjömanskap vid gästbryggor.
 
Den nya bryggan har försetts med småbåtstrappa 26.6.2020. Tack till Ove Lindberg!
 
Bastun har öppnats för båtfarares bruk vid midsommar 2020 enligt samma modell som på Rönnskärs Naturstation. Avgiften är 20 € per båtlag i syfte att täcka vedkostander och nyckel fås enligt anvisningar på plats. Det går även att reservera på förhand: Reservera!
     Stig till Lotsplatsens utfärdshamn ( Hamn1452)
Stationsbyggnaden med sina ca 20 - 25 bäddplatser kan hyras av Naturstation Gåshällan rf. 

   +358503813089          http://www.gashallan.fi/content/b%C3%A5ttransport

2014 bilder i sidospalten:
Aktuellare bilder från på gång!
Uppdaterat 16.11.2019. Nya piren når ut till 3,1 meters djupkurvan. Boijarna läggs försommaren 2020.
2020 06 18 Fotograf Hannu Antila VMK. Nya förtöjningsbojar:
På bilden syns tydligt den stödsten för bryggan som gör det knepigt för segelbåtar att gå upp långsides på insidan bryggan.
 
 
Småbåtstrappan levererad 26.6.2020. Bild Ove Lindberg.

På bild nedan nya bryggan färdigställd 14.11.2019. Hela området vid bryggan är berg (piren är nu byggd på berg) med grovkornig (grusaktig) återsällda badstränder i ursprungligt skick på båda sidor om bryggan. Sandbottnar. På insidan är det ca 1,5 - 2,0 m där bogserbåten står och det grundar upp mot grävmaskinen och där ligger tillsvidare en del sjunkstock från den ursprungliga bryggkistan. Ungefär där bogserbåtens hytt ligger skjuter stenfundament ut under bryggan på ca 1,7 m djup. Djupa båtar kan alltså inte ligga långsides! 2 meter utanför bryggspetsen är det 3,1 meter djupt och det sluttar brant mot 2,4 meters farledens ankringsplats. Farledens säkrade djup utgör 3,2 meter. Segelbåtar med köldjup upp emot 3,2 meter kan bra gå in med fören före. Tillsvidare (3e maj 2020) finns där 4 bojar ca 20-25 m utanför bryggan varav de tre största bojarna med vikter om ca 1200 kg. De svarta sk isbojarna är försträckta. På bilden syns tydligt bryggans is- och stormvall mot syd.

 

2020 06 03 Den första sk försträckta isboijen lagd med hjälp av manskap från Naturstation Gåshällan rf, Ragnsby samfällighet, Bergö Fiskargille och Wasa Segelförening:

De tidigare bryggkostruktionerna i bild nedan revs i oktober 2019:

 

Sidan uppdaterad 2020 06 05

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.