Solrutten - Aurinkoreitti

    Tjärlax ankarboj

    I väntan på att Tjärlax någon gång skall få en längre brygga, så förses farledens slut med en ankarboj försedd med en 1,2 tons vikt. Bojen är 20 centimeter i diameter och 2,5 meter lång, så att den skall hållas ifrån roder och propellrar.Dragtest visar att den håller drag uppemot två ton och med sådana krafter bakom är det nog förmodligen bojvikten som glider iväg före något annat händer:). Leverantör är Petor Ab i Kronoby.