Solrutten - Aurinkoreitti

    Strömmingsbådans fyrplats

  Hamnen

  Intresseföreningen har sommaren 2014 färdigställt ett grilltak invid bryggan. Gäster är välkomna att förtöja, men det är snävt och mycket ont om plats, så det gäller att samsas. Förtöjningsbojar finns inte så det gäller att ankra med stäven mot bryggan även om det är snävt. Det finns förtöjningsfästen på motsatta sidan av hamnbassängen egentligen avsedda för stormbruk. Till vardags lämpliga för stora båtar att säkra läget med. Linorna hindrar dock andra båtar att ta sig in, så det gäller att förtöja med förstånd, samsas och vara beredd att flytta på sig för att ge plats.

  Utedass finns.  

  Observera att suget i basängen är mycket kraftigt vid hård kuling och storm. Den signifikanta våghöjden utanför blir över sex meter vid storm och det känns minsann inne i bassängen också, så håll i er då och förtöj synnerligen kraftigt. Se dock helst till att inte vara där ute vid storm. Stora skador kan mycket lätt uppstå på båtarna!

  Förvaltning

  Strömmingsbådans Intresseförening stiftades 20.11.1989 och anmäldes till föreningsregistret 23.01.1990. Intresseföreningen består av följande föreningar: Bergö Båtklubb r.f. Bergö skifteslag, Bergö fiskelag, Bergö Fornminnesförening och Petalax navigationsklubb r.f. Intresseföreningen köpte marken och byggnaderna av Malax kommun 28.8.1990.
  Fyren ägs av Trafikverket. Sirenhuset ägs och förvaltas av Brändö sjöhistoriska museum. Som allmän information kan nämnas att muséts huvudbyggnad finns invid Vasa Arbetares Segelförening vid Smulteröns sund i Vasa stad.

  Personmedlemmar i intresseföreningens deltagande klubbar kan lösa ut nycklar bl.a. till bastu.

  Länkar till information och historik:

  >>  http://www.bergo.nu/strombadan.htm