Solrutten - Aurinkoreitti

    Bildarkiv Strömmingsbådan

    Strömmingsbådan inre brygga år 2011, Väntas många båtar så är det ankring som gäller och väntas hårt väder så bör man dessutom förtöja aktern i motsatta piren och i övrigt också säkra båten så gott man kan. I storm blir suget i hamnbassängen mycket, rent av farligt, svårt:

    Ströömingsbådan 2011, vi mot porten och yttre bryggan. Långt borta syns Gaddarna: