Solrutten - Aurinkoreitti

 Storskär (1495)

Solrutten satsar i tillgänglighet 2023 och 2024

>> År 2023 hämtades en mindre pontonbrygga som lades vinkelrätt ut vid Malax Navigationsklubbs brygga. Se upp för bryggans ankringsvikter.
>> En boj med en 1200 kg:s betongvikt lades på plats utanför bryggans nordöstra hörn. Djup ca 1,5 m (se upp för vikten).
>> År 2024 planeras svajbojar, 2 st, att läggas på plats på 3 m djup i viken och en del prickar läggs till.
 

   2 P

Storskärs intresseförening:

www.storskaret.fi

Även den 2021 utgångna sidan: https://storskar.weebly.com/storskaumlr.html

 

Malax Navigationsklubb: 

Storskärs gästbryggor:

Djupet till den egentliga gästbryggan (flytbrygga) längre in utgör omkring 1,4 - 1,5 meter sträckt från den boj som lagts ut mot NE hösten 2023.

 

 © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

 

Uppdaterad 2024 03 22