Solrutten - Aurinkoreitti

1481 Perisgrund

Perisgrund båthamnsprojekt, Bergö

Vi båthamnen pågår ett långsiktigt projekt bl.a. med mål att skapa en plats för Bergös gästhamn som skulle ligga nära intill byn. 2,4 meter farleden är färdigbyggd sett söderifrån och det finns planer på fördjupningar mot Sillgrund och i Norrströmmen. Till en början byggs pirarna för en hästskoformad hamn och hösten 2021 flyttades flytbryggan till ny plats, vilket möjliggör angöring för djupare båtar. Hamnen är nu klar att kunna ta emot gästande båtar. Även norra piren börjar vara färdig. Service finns tillsvidare inte i hamnen, men byns centrum är blott 1 km från hamen.

Uppdaterat 6.6.2022:

Nuvarande inseglingsbeskrivning

Sedan flygbilden tagits har även den nordliga piren nått punkten där den svänger för att få den skyddande hästskoformen.

Läget hösten 2021, Foto Per-Erik Berglund:

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.