Solrutten - Aurinkoreitti

Perisgrund (1481)

Perisgrund båthamnsprojekt, Bergö

Vid båthamnen pågår ett långsiktigt projekt bl.a. med mål att skapa en plats för Bergös gästhamn som skulle ligga nära intill byn. 2,4 meter farleden är färdigbyggd sett söderifrån och det finns planer på fördjupningar mot Sillgrund och i Norrströmmen. Till en början byggs pirarna för en hästskoformad hamn och hösten 2021 flyttades flytbryggan till ny plats, vilket möjliggör angöring för djupare båtar. Hamnen är nu klar att kunna ta emot gästande båtar. Även norra piren är halvfärdig. Service finns tillsvidare inte i hamnen, men byns centrum är blott 1 km från hamen.

 Ett par bojar har satts ut vid bryggan sommaren 2023.

(C) P-E Berglund

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.
Uppdaterad 2024 03 18