Solrutten - Aurinkoreitti

1481 Perisgrund

Perisgrund båthamnsprojekt, Bergö

Vi båthamnen pågår ett långsiktigt projekt bl.a. med mål att skapa en plats för Bergös gästhamn som skulle ligga nära intill byn. 2,4 meter farleden är färdigbyggd sett söderifrån och det finns planer på fördjupningar mot Sillgrund och i Norrströmmen. Till en början byggs pirarna för en hästskoformad hamn. Tillstånd från Regionförvaltningsverket har erhållits år 2013. Pirbygget har påbörjats sommaren 2014 och framskrider nu i sakta mak.

Nuvarande inseglingsbeskrivning

Den södra piren har i maj 2016 nått ut till sin svängpunkt. Man kommer att förlänga piren ca 20 m norrut. Man kommer att förse hamnen med bojar avsedda även för tyngre båtar. Arbetet fortsätter och småningom skall en nordlig pir byggas så att en hästskoformad hamn skapas.

Det här betyder att hamnen kan ta emot gäster redan 2017 och om det inte blåser ostliga eller nordliga vindar så kan man ligga där. Tills den planerade nordliga piren byggs är hamnen tillsvidare rätt oskyddad. Service finns tillsvidare inte i hamnen.

 

 

Läget vintern 2014-2015

Foto J Erickson

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.