Solrutten - Aurinkoreitti

    Översikt över besöksplatserna i Malax

    Turistinformation:

    >> http://www.visitvaasa.fi/sv/kommuner/Pages/resultat.aspx?PK=214