Solrutten - Aurinkoreitti

 Högskäret  (1493)      

 
Malax Navigationsklubb förvaltar Malax kommuns firitidsområde på Högskär. Området är öppet för alla. Klubben upprätthåller en lätt brygga med lätta bojar (sträck med måtta) och övriga funktioner och i maj 2021 färdigställer man en bastu som även den är öppen.
Icke ekolodade inofficiella båtrutter anges med (0,0) meters djup i kartskissen nedan. De här rutterna finns dokumenterade i Sundom Båt- och Farledsklubbs båtsportskort publicerat midsommar 2019. Minsta farledsdjup i sundet nordost om ön är 2,3 meter vid medelvattenstånd. Mot bryggan något över 2 meter.

Uppdaterad 2.5.2021

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.