Solrutten - Aurinkoreitti

 Högskäret  (1493)  

 
Malax Navigationsklubb förvaltar Malax kommuns firitidsområde på Högskär. Området är öppet för alla. Klubben upprätthåller en lätt brygga med lätta bojar (sträck med måtta) och övriga funktioner och försommaren 2022 färdigställer man en bastu som även den är öppen. Tung boj, med 1200 kg vikt läggs ut efter midsommar 2023.
Mellan boj och brygga är det 2,7 meter djupt. Notera kryssremmaren som märker ut en sten på 1,9 meters djup knappt framför bryggan.
(2022 11 21):
 
(06.06.2022) Preliminära data: Båtrutten in från söder har uppdaterats med bättre remmare och rutten har 2021 sjömätts med heltäckande ekolod (Mitta Oy):
1493
 
Inseglingslinjen från norr lika som tidigare. Bilden nedan är från läget innan linjen in från söder byggts.
Minsta farledsdjup i sundet nordost om Högskäret är 2,3 meter vid medelvattenstånd.
(2018 05 15):

 

Brygggan 2020:

Uppdaterad 2.5.2021

 
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.