Solrutten - Aurinkoreitti

     Skiten 

    Petalax Båt och Farledsklubb Petalax byinformation

    Skiten upprätthålls av samfällighet, fiskargille och båt- och falredsklubben i Petalax. Gästande båtfarare är välkomna att uppleva Skiten. Länk: Petalax.fi
    © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.
    Uppdaterad 2024 02 13