Solrutten - Aurinkoreitti

  Ytterbådans fiskehamn

  Ytterbådans fiskehamn utgör Andelslaget Solruttens hemmahamn. Hamnen ägs av Malax kommun och Bergö Fiskargiller rf. förvaltar hamnen. 

  Bergös nya fiskehamn sedan 1997. Ligger bra tillvid farleden med bra djup. Skyddad hamn med fri sikt mot horisonten. Rätt långt in till Bergö bycentrum.

  Ytterbådan har färdigställts år 1997 och utgör en av de nyaste hamnarna i Österbotten. Under hela 1900-talet har vattnen mellan Molpehällorna- Montell-Strömmingsbådan-Rönnskären-Bergö utgjort försvarstekniskt känsligt område och av den orsaken har området presenterats vitt på sjökort och samtliga båtlerder har hållits okända för andra än lokala båtfarare. I och med öppnandet av Ytterbådans fiskehamn har det nu blivit högaktuellt att införa båtrutterna på sjökortet. Det här har underlättats av att området sjömätts i slutet på 90-talet och att det därför funnits kartdata som grund för arbetet med att införa farlederna. Ytterbådan har farledstekniskt sett legat i en återvändsgränd och har därför inte varit intressant för andra än lokala fiskefartyg. Ett liknande område, med samma sjömätningshistoria, finns i området mellan fiskehamnen vid Klobbskat och Valsörarnas nedlagda sjöbevakningsstation. Även Norrskärsområdet, med sina numera nedlagda  försvarsanläggningar, har hållits okänt för andra än lokala båtfarare. Genom Solruttenprojektet eftersträvas nu att ge de här områdena möjligheter att utvecklas utöver fiskerinäringen. I och med Solruttenprojektet får de här tre områdena infrastruktur som gör det möjligt att påbörja utveckling och vi som stått som aktörer bakom projektet hoppas naturligtvis att få se en sådan utvekcling . 

  Länk till fotografier: http://www.bergo.nu/fiskehamn.htm

  Om Bergö

  >>  http://www.bergo.fi/

  >>  http://www.bergo.nu

  Karta

  >>  http://bergo.nu/bergomap

  Taxi

  >>  http://www.bergo.nu/taxi.htm