Solrutten - Aurinkoreitti

Ytterbådans fiskehamn, Bergö (1490)

 3,6 m    MW1990

      

Ytterbådans fiskehamn utgör Andelslaget Solruttens hemmahamn. Hamnen ägs av Malax kommun och Bergö Fiskargille rf. förvaltar hamnen. 

Andelslaget Solruttens - Bergö Fiskargilles arbetsbåt vid Yttergrunds kaj:

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.
Uppdaterad 2024 03 18