Solrutten - Aurinkoreitti

  1482 Åminne

Läs om Åminne hamns utvecklingsprojekt, med mål att någon gång bli årets gästhamn :)

 

Sommaren 2015 färdigställdes en ny 2,4 meters inseglingsfarled till en ankringsplats ungefär en sjömil ut på fjärden. Därifrån in till båthamnens många bryggor är det grunt, till ingen plats mer än 1,4 meter vid medelvattenstånd och inte att rekommendera för båtar som går mer än 1,0 meter djupt. Ankring går nog endast i synnerligen gynnsamt väder. Malax Navigationsklubb har i maj 2016 satt ut en stor boj vid ankringsplatsen. Bojen är fäst vid en 1200 kilograms tyngd. Rekommenderas ändå int att man ligger vid den i hårdare väder.

Det finns en ca 7 meter smal grävd kanal med utt djup uppgående till 1,4 -1,5 meter till båthamnens nordvästra pir insides.

Hamnen är attraktiv både beträffande service och som att den är sevärd. Det grunda vattnen här gör tyvärr att det är så gott som omöjligt för långfärdsbåtar att ta sig in.

Det finns ett antal olika skisser på att fördjupa och eventuellt bygga hamnen utåt, men det återstår att se hur det målet skall kunna nås. Våra undersökningar indikerar också att åmynningen börjar vara kritiskt uppslammad, så antagligen är det nog snart dags att vidta rätt omfattande åtgärder för att trygga att inte islossningen en vacker vårdag för med sig bryggor och ett antal båthus.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.