Solrutten - Aurinkoreitti

  1480 Bergö Båtklubb,   N2000

   Öppet för vindar och i synnerhet västliga

  Insegling förutsätter noggrannhet även i denna Österbottniska hamn. Håll styrlinjerna exakt förutom i svängen där tavellinjerna byts. Den övre sydremmaren ligger knappt under tavellinjen där den markerar ett 2,0 meters djup! Minsta multibeamlodade djup vid medelvattenstånd är 2,2 meter i farledsområdet fram till bryggan förutsatt att man ligger exakt i tavlorna. Ramningsdjupet är 2,0 meter enligt höjdsystem N2000. (Ramningsdjup översatt HarausSyvyys på finska: HS). Skillnaden mellan medelvattenståndet och N2000 är 6 cm. N2000 är således fixerat vid år 2030.

  >> Registerkarta uppgraderingen år 2023 i pdf

  Insegling till Båtklubbens brygga där gäster välkomnas. Ankarförtöjning eller långsides om plats finns.

  ©JE

  Lodningar vid hamnområdet 2017

  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Mitta Oy (Oy Mapteam Ab). Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägarna.
  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.
  Uppdaterad 2024 03 13