Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över besöksplatserna i Malax

Turistinformation:

>> http://www.visitvaasa.fi/sv/kommuner/Pages/resultat.aspx?PK=214