Solrutten - Aurinkoreitti

   Stora Rummelgrundet

    Djup 1,5 m mellan bojar och strand 

    
   Besöksplatsen upprätthålls av Skärgårdsrådet i samarbete med Håll Skärgården Ren
  Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen
  Uppdaterad 2024 03 27