Solrutten - Aurinkoreitti

  1708 Köpmanholmens gästbryggor, Larsmo kommuns fritidsområde

Taxibåten m/s Wilma transporterar dig till ön utan kostnad under öppethållningstiderna. Roddbåtar och flytvästar finns även till förfogande för den som själv önskar ro över.

kopmanholmen.fi/restaurang/                                         Köpmanholmen

  
        

Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

Bli medlem i HSR ! 

Sidan uppdaterad 15 6 2021

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.