Solrutten - Aurinkoreitti

Larsmo kommuns besökshamnar

  • Larsmo kommun utgör en i huvudsak svenskspråkig skärgårdskommun. Länk till kommunens informationssidor:

>>  http://www.larsmo.fi/kultur-och-fritid/

  • Länk till Visit Jakobstadsregionens informationssidor:

>> http://www.visitjakobstadsregionen.fi/sv

Översikt över Karleby, Larsmo, Jakobstads och Nykarlebys besöksplatser