Solrutten - Aurinkoreitti

  1404 Yttergrund    

8.6.2021 Yttergrunds nya brygga är nu på plats!

Den sjunkna bryggan har ersatts! Solrutten tackar Kristinestads stad för betongpononerna, Forststyrelsen för virket, Kristinestads Segelförening för arbetet med konstruktionen och bogsering. Sideby Fiskargille och KSF stod för ankring. Tack alla som deltagit på något sätt! Djup ca 1,7 m vid yttersta bojplatsen.

 
I lagunens mitt finns en separat boj. Vattendjupet runt bojen är ca 160 cm ca 10 m åt alla väderstreck runt bojen vid medelvattenstånd (se mareografen).

   7 P                   +358405912551

    

Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

 

Kanalen i detalj. Ramningsprotokollet ("trallningsprotokollet") på 1,5 meter är exakt utfört. Djupen från den heltäckande ekolodningen är indikativa med minimidjupet 1,8 m längs mittfåran. En båt med djup 1,8 slår alltså med all säkerhet i kanalens moränbotten vid medelvattenstånd.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.