Solrutten - Aurinkoreitti

  1412 Skaftung

   1,2 m    

Skaftung båthamn är förhållandevis stor. I båthamnen finns ett stort antal mindre privata båtar. Vid den allmänna fiskebryggan finns ingen service och inga bojar. Djupet vid bryggans yttre sida är 170-200 cm om man lägger till med stäven. I linje in mot bryggan är det djupast om man håller sig knappt babord om navigationslinjen. Söderom båthamnen ligger en fiskfileringsanläggning med egen privat båthamn. Den allmänna fiskebryggan anlitas en hel del för servicetrafik till fiskodlingarna intill Idgrunds kanal, så det kan vara livligt vid bryggan. En till två platser finns för tillfällig förtöjning med stäven till. 
Skaftung ligger mitt i den natursköna Skaftungleden, som räknas till en av de viktiga kultur- och naturrutterna i den österbottniska skärgården. Om båtens seglationsdjup tillåter det så utgör navigering genom Skaftungleden ett säkert val.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.