Solrutten - Aurinkoreitti

 1432 Kristinestad

ÖPPEN FÖR SYDLIG VIND !

  30 P                              +35862212555

            

Hotell Kristina svarar för servicen vid den egentliga gästbryggan (brygga 1432).

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

 

Kristinestads gästhamn ligger mitt i centrum av den unika månghundraåriga trästaden

Möt en unik idyll. Texten nedan är lånad från stadens websida:

I Kristinestad  möts gammalt och nytt på ett unikt sätt.

Per Brahe, vars tid som Finlands generalguvernör (1637-40 och 1648-54) kallas grevens tid, beslöt 1649 grunda ’een fläck eller liten landtzstadh' med namnet Kristinestad på en lämplig plats för att stärka handeln kring Bottenviken. 

Stadens historiska centrum med sina trähus är en unik plats att bo på där de över hundra år gamla husen hålls i skick. Staden är en av de bäst bevarade trähusstäderna i Finland. Målsättningen är att få med Kristinestad på Unescos världsarvslista.

Staden omges av bebodd och odlad landsbygd med vackra österbottniska gårdar och bylandskap. Museer finns på olika håll i staden. I det gamla centrum finns Lebellska köpmansgården och Sjöfartsmuseet, ett stenkast utanför staden finns Carlsro och i Sideby finns Kilens hembygdsgård. På gränsen mellan Kristinestad och Bötom finns Varggrottan, ett utgrävningsobjekt från tiden före senaste istiden.

Evenemangen samlar folk från när och fjärran. Marknadstraditionerna med rötter ända in på 1700-talet lever fortfarande. Marknaderna som fyller hela torget ordnas tre gånger i året, på sommaren, hösten och vintern. På sensommaren ordnas Gammaldags torgdag då invånarna och gästerna kan klä sig i gammaldags kläder. Uppköpen görs på samma tog som stadsborna gick till för 350 år sedan.Veckoslutsevenemanget Öppna portar öppnar i juni upp stadsbornas gårdsplaner för besökarna som får ta del av berättelser om husens historia och olika konstformer.

Staden blev uppkallad antingen efter Brahes gemål Kristina Stenbock eller Sveriges dåtida drottning Kristina - vilken av dem vet man inte. Drottning Kristina var Gustav II Adolfs dotter som avsade sig tronen och konverterade till katolik. Hon är begraven i St Peterskyrkan i Rom.