Solrutten - Aurinkoreitti

 1433 Kristinestads centrum

10 st  (2,5 meters djup till bryggan)

Gästbrygga, Strandpromenaden. Se bildarkivet!

Vid strandboulevarden i Kristinestad finns stadens fina gästbrygga med 20 bojar, där kan man lägga till gratis vid kortare dagsbesök. Om man önskar övernatta är avgiften 5 € per dygn inkluderande el. På webbshopen kan du enkelt betala avgiften,

Bastu- och duschmöjlighet finns hos t.ex. Hotell Krepelin, som är beläget 50 m från torget mitt i den unika trähusmiljön. Pris 5 €/pers. Ring på förhand 0400 987 978.

Gästhamnen (1432) mitt emot har även den omfattande service

          Restaurant Café Jungman

Toaletterna hittas i restaurangfastighetens norra kortsida.

Staden har under år 2017 förnyat kajen nedanför torget (brygga 1433). Grävningarna gav enligt usago ett säkert djup om minst 2,5 meter. Målet var 2,7 m säkrat djup till stadsstranden, detsamma som farledens officiellt säkrade djup, men det har inte verifierats ännu av Trafikverket då mottagningsramning inte tillsvidare har skett och därför ger vi här en försiktigare uppskattning. Det är nu möjligt att övernatta vid bryggan. Staden har satsat stort och vi kan konstatera att det är trevligt att kunna ligga med sin segelbåt alldes nedanför torget med dess butiker, matställen och restauranger och önskar tacka staden för det genomförda projektet, som säkert också ger ett lyft för trivseln i centrum. Vi har inte meddelats om hur kraftiga vikter man har satt vid bojarna så var vänliga nog att inte vincha in dem med båtens kraftiga segelvinchar. 

24.6.2018:

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning, bilder och dessas rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

 

Kristinestads gästhamn ligger mitt i centrum av den unika månghundraåriga trästaden

Möt en unik idyll. Texten nedan är lånad från stadens websida:

I Kristinestad  möts gammalt och nytt på ett unikt sätt.

Per Brahe, vars tid som Finlands generalguvernör (1637-40 och 1648-54) kallas grevens tid, beslöt 1649 grunda ’een fläck eller liten landtzstadh' med namnet Kristinestad på en lämplig plats för att stärka handeln kring Bottenviken. 

Stadens historiska centrum med sina trähus är en unik plats att bo på där de över hundra år gamla husen hålls i skick. Staden är en av de bäst bevarade trähusstäderna i Finland. Målsättningen är att få med Kristinestad på Unescos världsarvslista.

Staden omges av bebodd och odlad landsbygd med vackra österbottniska gårdar och bylandskap. Museer finns på olika håll i staden. I det gamla centrum finns Lebellska köpmansgården och Sjöfartsmuseet, ett stenkast utanför staden finns Carlsro och i Sideby finns Kilens hembygdsgård. På gränsen mellan Kristinestad och Bötom finns Varggrottan, ett utgrävningsobjekt från tiden före senaste istiden.

Evenemangen samlar folk från när och fjärran. Marknadstraditionerna med rötter ända in på 1700-talet lever fortfarande. Marknaderna som fyller hela torget ordnas tre gånger i året, på sommaren, hösten och vintern. På sensommaren ordnas Gammaldags torgdag då invånarna och gästerna kan klä sig i gammaldags kläder. Uppköpen görs på samma tog som stadsborna gick till för 350 år sedan.Veckoslutsevenemanget Öppna portar öppnar i juni upp stadsbornas gårdsplaner för besökarna som får ta del av berättelser om husens historia och olika konstformer.

Staden blev uppkallad antingen efter Brahes gemål Kristina Stenbock eller Sveriges dåtida drottning Kristina - vilken av dem vet man inte. Drottning Kristina var Gustav II Adolfs dotter som avsade sig tronen och konverterade till katolik. Hon är begraven i St Peterskyrkan i Rom.