Solrutten - Aurinkoreitti

  Korsnäs översikt

    Visit Korsnäs

  >> http://www.visitvaasa.fi/sv/kommuner/Pages/resultat.aspx?PK=147

   

  Översikt över Malax och Korsnäs besöksplatser och inseglingsfarleder

  Turistinformation:
  I kartbilden visas några populära rutter, som inte finns i allmänna sjökort. Beskrivningar finns i Sundom Båt- och Farledsklubb lokalt publicerade båtsprotskort. Här är de beskrivna med tunna streckade linjer. Fiskefyrarnas sektorlinjer visas som punkt-linjer.
  Statens Trafikledsverk upprätthåller basfarleden, Molpehällornas och Skaglets inseglingslinjer, och fartygsleden från Kallremmaren (utanför Rönnskären) till staden. Samtliga övriga farlederr och rutter som visas i kartan nedan upprätthålls av Solruttenaktörerna (Solruttens ägarsamfund). Vasa stad upprätthåller Fjällskärs farled och farleden till Inre Hamnen. Övriga rutter i Vasavattnen upprätthålls av Solruttenaktörerna.