Solrutten - Aurinkoreitti

  Gropen (planerad till 2024 06 30)

    Ankring  och längre in lodat till 1,7 m (N2000)

  Bryggorna i viken är privata. Högst upp i viken finns ett dike grävt för dingys till en brygga ett par hundra meter upp. Vandringsleden börjar där.

  Sidan uppdaterad 2024 02 15

  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.