Solrutten - Aurinkoreitti

    Molpehällorna bildarkiv

    (c) Vasabladet 2015, bryggan förnyad längs med piren. Pontonbryggan avlägsnad. Efter att bilden tagits har en lätt pontonbrygga placerats längst in i hamnen: