Solrutten - Aurinkoreitti

Harvungöns skyddshamn (1464s)

  Ankring ute i skyddshamnen 3,0 m   

Förtöjning vid virkesdiktalerna med ankare ut går också.

Det går med möda att förtöja även vid virkespiren.

23.1.2019 efter diskussioner med Skogsägarna har de nu byggt en pir på den lämpligaste landfästesplatsen ovanom den nordligaste dykdalben (diktalen). Enligt uppgift kan piren eventuellt bli permanent, om samfälligheten så önskar för kommande vierkesuttag, vilket betyder att det då kunde finnas ett landfäste även för segelbåt. Håll undan för virkestransporter! Det var en aktiv transportperiod 2019 - 2022, men det har nu lugnat sig. Diktalerna används inte så det går att förtöja vid dem med ankare ut. På Harvungön finns en privat naturstig som leder upp från Påbådan i den djupa vik som kallas Gropen. Vandringsleden leder till Hamnträsket och därifrån till stranden i väster. Till Gropen planeras en ny enskild farled upp till en ankirngsplats även där. Detta innan julisäsongen inleds år 2024.
 Förtöjning vid virkeslastningspiren. Inga goda landfästen! Djup ca 2,6 m.

© Jan Slotte, Skogsvårdsföreningen i Österbotten r.f.

Diktalerna används inte så det går att förtöja vid dem med ankare ut. På Harvungön finns en privat naturstig som leder upp från Påbådan i den djupa vik som kallas Gropen. Vandringsleden leder till Hamnträsket och därifrån till stranden i väster.

 
Sidan uppdaterad 2024 02 15

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.