Solrutten - Aurinkoreitti

Harvungöns skyddshamn, 1464s, virkesdiktalerna 

  Ankring ute i skyddshamnen 3,0 m   

Se upp för grundet (1,6 m) norr om ostremmaren!

23.1.2019 efter diskussioner med Skogsägarna har de nu byggt en pir på den lämpligaste landfästesplatsen ovanom den nordligaste dykdalben (diktalen), norrifrån sett, i syfte att nå ut på minst  två meters vatten så att virkespråmen skulle få direkt landfäste (se i skissen nedan det till 2,6 m säkrade området). Enligt uppgift kan piren eventuellt bli permanent, om samfälligheten så önskar för kommande vierkesuttag, vilket betyder att det då kunde finnas ett landfäste även för segelbåt. Enligt uppgift drivs det ut virke även sommaren 2019, så det gäller att se till att man inte ligger i vägen för transporter.

 Förtöjning vid virkeslastningspiren. Inga goda landfästen! Djup ca 2,6 m.

Håll undan för virkestransporter!

© Jan Slotte, Skogsvårdsföreningen i Österbotten r.f.

2015: Skyddshamnen är djup, men för att ta sig i land de sista 15 metrarna behöver man jolle.  Diktalerna används inte så det går att förtöja vid dem. På Harvungön finns en privat naturstig som leder upp från Påbådan i den djupa vik som kallas Gropen. Vandringsleden leder till Hamnträsket och därifrån till stranden i väster.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.