Solrutten - Aurinkoreitti

    Valsörarna. Bryggan nedan om fyren.

    Inseglingslinjen har ramats med stång år 2016. Säkrat djup utgör 1,4 m vid medelvattenstånd. Vattenståndet varierar dessutom kraftigt i Kvarken och det finns därför goda skäl att notera Vasamareografens och Jakobstadsmareografens prognoser. Vid sidan av inseglingslinjen är det grunt och stenigt. Inseglingslinjen är inte utmärkt och insegling kräver därför lokalkännedom.

    Sidan uppdaterad 2019 01 17

    © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren.

    Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.