Solrutten - Aurinkoreitti

 1546 Sommarösund

 1 P

Vid Sommarösund möter man först Sjöbevakningsstationen där man tillåts förtöja endast i nödsituationer.

Därefter följer en besöksbrygga till vilken det är grunt och endast tillgängligt för motorbåtar. Omring 1 km längre in i viken ligger ytterligare en besöksbrygga med badsrand. Navigatinslinjen in i viken är uppgrävd för några år sedan och har remmats upp. Det är dock grunt till de två besöksbryggorna.. Sjömätningsfartyget kunde inte med ramstången nå ända fram till lastbryggan sommaren 2014. Även motorbåtar bör således iakta försiktighet. I skissen redogörs för ekolodat djup och från det bör minskas säkerhetsmarginaler ca 50 cm.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.