Solrutten - Aurinkoreitti

Sjöräddningssällskapets uthamn

Sjöräddningssällskapet i Vasa har sin hemmahamn vid Kutterhamnen på Vasklot.
Replot landsvägsfärjas tidigare fäste utgör en av deras utskärspunkter.
Hamnen utgör privat klubbhamn och kan angöras endast i nödsituationer enligt deras anvisningar! 
Länk: Sjöräddningssällskapet i Vasa.