Solrutten - Aurinkoreitti

 1555 Norra Vallgrund båthamn

  2 platser. Djupt liggande båt bör ankra och gå in med stäven före!

    (2016 kommentar: kan vara föråldrad uppgift)

En mycket sevärd båthamn med sina mängder med traditionsrika båthus. Ett verkligt kulturarv. Badstrand finns inne i viken. De platser som gästande båtar hänvisas till är för grunda för djupa segelbåtar och större motorbåtar och stänger därför dessa båtfarare ute. 

Man bör vara förberedd på att det ofta ligger någon båt mer eller mindre permanent vid besöksbryggan (för korta besök egentligen) i och med att användningen inte övervakas.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.