Solrutten - Aurinkoreitti

  Fjärdskär fiskehamn (1558)

 Fish !

Till fiskehamnen leder allt sedan Replot Bro byggdes en allmän och djupsäkrad farled med legångsdjup 2,4 meter. I hamnen finns fiskförsäljning, men observera att det inte finns plats för gästande båtar annat än för att göra uppköp i fisk-kiosken! Se länken till fiskförsäljningskiosken ovan. Garanterat färsk fisk.

>> Fiskaffär Ruotsala Snickars

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

Uppdaterad 2024 03 07