Solrutten - Aurinkoreitti

   1576s Malskär

 

     

Skyddshamnen ligger intill den allmänna lokala djupsäkrade farled som leder genom Malskärs sund. Farleden förbinder Bottenviken med Bottenhavet i sundet och det är populärt att rasta här. Vid stranden finns förtöjningsringar och tidigare har det satts ut en boj och finns den kvar är den inte att lita på. Bäst att ankra på svaj. På motsatta stranden finns en sommarstuga med brygga och man bör undvika att störa. Den motsatta södra stranden är grundare och på den sidan finns djupt liggande stenar litet här och där.

Sundet som leder västerut är grävt, strömt och smalt. Det säkrade djupet i det grävda området är 3,0 m vilket djupa båtar bör beakta.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.