Solrutten - Aurinkoreitti

 Klobbskat gästhamn och fiskehamn (1572)

     
  https://www.kvarkensbatklubb.fi/
         
Klobbskat har åren 2021 - 2024 utvecklats till en fullvärdig gästhamn. Den rätt så unga klubben har gjort ett enastående arbete med detta. Därtill ligger hamnen nu tack vara Solruttens och Trafikledssverkets farledsprojekt de senaste tio åren i en "crosspoint" mellan Bottenviken och Bottenhavet. Näromgivningens båtrutter, gästbryggor, ankringsplatser, vandringsleder, mm. har utvecklats och gjorts tillgängligare. Mer om detta i farledslänkarna i marginalen.
Större båtar hänvisas till gästbryggan markerad med rött och den är försedd med el. Den mindre pontonbryggan längst inne i viken har plats för gästande båtar och även där finns eluttag. Servicehuset är även tillgängligt för båtfarare. Innanför den inre piren finns en båtramp. Caravanplatser finns och grillplatser har inrättats ute på den stora pirens utsida, den med utsikt över havet. Från Cafe Compass leder en kort vandringsled till Kikanberget inne i hamnviken. Sugtöming för toalettavfall finns. Ca 2 km från hamnen ligger resandehemmet Odd Inn.
Uppdaterad 2024 02 25

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.