Solrutten - Aurinkoreitti

1572 Klobbskat gästhamn och fiskehamn

https://www.kvarkensbatklubb.fi/

      
      

Beställningsrestaurang Kalles Inn:        Café Compass:          Kvarken Brewery shop:

                                                                                        

Större båtar hänvisas till gästbryggan markerad med rött och den är försedd med el. Den mindre pontonbryggan längst inne i viken har plats för gästande båtar och även där finns eluttag. Servicehuset är tillgängligt för båtfarare. Intill den inre piren finns en båtramp. Caravanplats finns och grillplats har inrättats på utsidan den med utsikt över havet. Utsikttornet intill Café kompass blev färdigt i juni 2019. Från Cafe Kompass leder en kort vandringsled till Kikanberget inne i hamnviken. Sugtöming för toalettavfall finns. Ca 2 km från hamnen ligger resandehemmet Odd Inn.

 

Klobbskat hamn inför säsongen 2021:

1) Utegrillplats 2) Gästplatser med el, ankring 45 grader mot bryggan 3) Caravanplatser 9 st med elstolpar 4) Septitömningspunkt 5) Servicehus med bastu och duschar samt kök och samlingsrum. Inbetalning med EasyPark. Överenskommes om tider mellan båtlagen. 6) Toalett 7) Avfallspunkt 8) Ramp för sjösättning 9) Gästbrygga för mindre båtar. Bommar. Större båtar läggs vid ändan. Eluttag finns. 10) Naturstigen 11) Utsiktstorn 12) Kvarken Brewery 13) Café Compass.

 Uppdaterad 2021

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.