Solrutten - Aurinkoreitti

  Norrskär (1568)                          Bildresultat för svenska fyrsällskapets logo  Bildresultat för wikipedia logo     

 Drone © Antti Luhta

Förtöjning möjlig endast vid huvudbryggan. Övriga platser är privata.Ge plats åt myndighetérnas båtar. Kan inte anlöpas i hård nordlig vind.

   2,0 m          1,6 m 

  2,3 m         Ankring utanför södra piren endast i mycket gynsamt väder !
Bassängen är full med dy, vilket gravt smutsar ner ankarlinan. Båtar med vattenjet kan få drivsystemet tilltäppt på grund av slammet. Inloppet har 2016 rensats från skrot efter pirens reparationer och nytt säkrat djup på 2,0 m har hösten 2016 kunnat fastställas vid tröskeln till hamnen. 
     
Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

Nedre linjetavlan är på södra piren och fyren utgör det övre linjemärket.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.