Solrutten - Aurinkoreitti

Sommarö forts besöksbrygga. Fritidsområde.

 
Vid den härliga natursimstranden några hundra meter upp från bryggan längs med vandringsleden finns även utedass.
             Sommarö vandringsled info:    Karta: 

Det här utgjorde tidigare försvarsmaktens övningsområde och har övergått i Forststyrelsens förvaltning.

Det är djupt vid bryggans yttre sida, som dock är gjord för fartyg, väldigt hög och därmed svår att förtöja vid. På insidan är det helt ok och något grundare. Bryggan har svåra skador vilket gör att man absolut inte skall ligga långsides.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.