Solrutten - Aurinkoreitti

Korsholms översikter

Korsholm utgör beträffande befolkningstalet en av Svenskfinlands största kommuner.

Turistinformation:

>> http://solrutten.fi/hamnar/korsholm/om-korsholms-skargard.html

Korsholms kommuns skärgårdsområde är vidsträckt och vi har därför valt att presentera skärgårdens hamnar och farleder med tre st. översiktskartor. Nedan presenteras översikter över Korsholms yttre skärgård, den inre skärgården inklusive Ritgrund (och Vasa) och Korsholms norra skärgårdsområde.

 
 
Uppladdad 2024 02 20