Solrutten - Aurinkoreitti

  24 h    1760 Potti, Potten

 10 P     

  (?)    

Karleby stad har inrättat en allmän farled till Potten och Lahdenperä 2017, som officiellt registrerats våren 2018.

 

Uppdatrerad 16 05 2021

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. 

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria