Solrutten - Aurinkoreitti

  Tankar (1752)

 10 P                                  visitkokkola.fi/tankar

      

Skärgårdskryssningar med M/S JENNY dagligen till Tankar och några kryssningar i Juli och Augusti (2018) till Köpmanholmen:

  

https://www.visitkokkola.fi/sv/tankar-fyro/m-s-jenny/

https://www.visitkokkola.fi/sv/tankar-fyro/kopmanholmen/

Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen
Sidan uppdaterad 2024 04 06
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. 
Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.