Solrutten - Aurinkoreitti

Karleby stad

Hamnsökning fungerar bäst genom kartsökning. Med telefon är kartsökning dock tillsvidare svårt. Beklagar detta.
Hamnarnas numrering följer sjökortsregistrets. De här numrorna hittas bl.a. i båtsportskortens översikter och även i Besökshamnsboken.
 
Hamnar i Karleby: